Terug naar activiteiten

Het Griekenlandcentrum van de Universiteit Gent heeft als doel de Griekse cultuur van oudheid tot heden te belichten in al haar aspecten, en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen of culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat. www.grieks.ugent.be/griekenlandcentrum 

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO), hoger onderwijs 

Periode: De kalender vind je op de website of kan je navragen bij de contactpersoon. 

Locatie: Campus Boekentoren - Gent

Voor wie

onbeperkt aantal leerkrachten

Duur

1 lesuur

Prijs

€ 5/deelnemer