Initiatieven voor studiekiezers

De overstap van het secundair onderwijs naar de universiteit is voor velen een sprong in het duister en roept heel wat vragen op. Studiekiezers verdienen kwaliteitsvolle en objectieve info. De Universiteit Gent neemt op dat vlak heel wat initiatieven waarvan we jullie als leerkrachten op de hoogte wensen te houden omdat jullie een belangrijke rol spelen in het studiekeuzeproces van je leerlingen. Als leerkracht ben je trouwens ook meer dan welkom!

www.ugent.be/studiekeuze                 

Vraag het aan SIMON

SIMON is een online studiekeuze-instrument dat studiekiezers toelaat na te gaan welke opleidingen in het hoger onderwijs aansluiten bij hun interesses en vaardigheden. SIMON kan een antwoord geven op twee vragen: welke opleidingen sluiten aan bij hun persoonlijke interesses? En wat zijn hun slaagkansen in die opleidingen? 

Een interessevragenlijst resulteert in een persoonlijk profiel en een overzicht van mogelijke opleidingen die bij dat profiel passen. In SIMON zijn alle opleidingen van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen opgenomen. 
Om te weten te komen wat hun slaagkansen zijn voor bepaalde opleidingen worden competenties getest: woordenschat, wiskunde, begrijpend lezen, studeervaardigheden, testangst, motivatie en academisch zelfvertrouwen. www.vraaghetaansimon.be

Website studiekiezer

De leerlingen vinden op de website Studiekiezer informatie over de inhoud van alle opleidingen van de UGent, het bijhorende studieprogramma, de online brochure, de toelatingsvoorwaarden, het studiegeld, de infomomenten, de voorbereidende initiatieven … Je kan ook zoeken op basis van interessegebieden. Die zoekfunctie maakt al een eerste selectie uit het aanbod van de UGent en helpt studiekiezers in hun keuzeproces. studiekiezer.ugent.be

Infomomenten

Straks student aan de UGent - Infosessie hoger onderwijs voor laatstejaars en ouders 

In deze algemene infosessie over studeren in het hoger onderwijs krijgen leerlingen en hun ouders uitleg over studeren aan de UGent, de studieaanpak, de flexibilisering, het leerkrediet, de studiekosten en huisvesting. www.ugent.be/straksstudent

Try-outs

Tijdens de Try-outs krijgen laatstejaarsleerlingen een voorproefje van het echte werk! Ze komen te weten hoe ze moeten studeren aan de universiteit. Ze krijgen een opgenomen les te zien, verwerken het bijhorende lesmateriaal en lossen een oefening op. Zo ervaren ze zelf hoe je aan de universiteit met leerstof aan de slag gaat en hoe je de leerstof zo efficiënt mogelijk verwerkt. De talrijke tips kunnen ze al uittesten tijdens hun laatste jaar secundair onderwijs. Het is meteen ook een confrontatie met de verwachtingen die een academische opleiding stelt. En die confrontatie kan meespelen bij het bepalen van hun studiekeuze: is studeren aan de universiteit echt iets voor mij? De Try-outs zijn zowel bedoeld voor leerlingen die nog twijfelen tussen een academische en een professionele bachelor als voor hen die al gekozen hebben voor de universiteit maar hun studieaanpak nog even willen aftoetsen. Volg je als leerkracht zo’n Try-out mee, dan ervaar je zelf het proces dat leerlingen doorlopen. www.ugent.be/tryouts

SID-ins

De studie-informatiedagen voor laatstejaarsleerlingen secundair onderwijs is een organisatie van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De editie van 2021 vindt online plaats: alle informatie over de studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs is beschikbaar. Ook de UGent informeert grondig over alle bacheloropleidingen. onderwijs.vlaanderen/sidin

Infodagen

Op een infodag krijgen leerlingen uitleg over het studieprogramma en de verwachtingen van de opleiding. www.ugent.be/infodagen.

Bachelorbeurs 

Hebben leerlingen nog vragen over de UGent-bacheloropleidingen? Blijven ze twijfelen? Tijdens de Bachelorbeurs kunnen ze al hun vragen stellen aan medewerkers van alle opleidingen en van de afdeling Studieadvies. www.ugent.be/bachelorbeurs

Afdeling Studieadvies

Nood aan info over de structuur van het hoger onderwijs, studiekeuze, oriëntering, studeervaardigheden …? Contacteer de afdeling Studieadvies over de mogelijkheden voor een infosessie op school (thema, doelgroep, context etc.). 

Interesse om met de klas de afdeling Studieadvies te bezoeken? De medewerkers informeren laatstejaarsleerlingen over de overstap van secundair naar hoger onderwijs en gaan in dialoog over hun studiekeuze. In de infotheek kunnen ze de cursussen van het eerste jaar van alle bacheloropleidingen inkijken. 

Hebben leerlingen zelf nog vragen over hun studiekeuze of wensen ze een persoonlijk gesprek? De medewerkers van de afdeling Studieadvies staan ter beschikking van toekomstige studenten en hun ouders. Voor een uitgebreide babbel met een studieadviseur maken ze het best vooraf een afspraak. www.ugent.be/studieadvies