Praktische info

Hoe een klasbezoek reserveren? 

De Universiteit Gent vindt het bijzonder belangrijk om leerlingen de kans te geven zich al eens onder te dompelen in de wereld van het hoger onderwijs. De meeste activiteiten vinden on campus plaats, maar ook via digitale wegen blijven we leerkrachten en leerlingen inspireren. Maak een keuze uit het aanbod en contacteer de begeleider van de activiteit. Die kan je meer vertellen over de inhoud, de duur, de moeilijkheidsgraad en wanneer de activiteit kan doorgaan. Een universiteitsbezoek plannen gebeurt steeds in onderling overleg, zo kunnen de mogelijkheden samen bekeken worden. Let op: het aantal plaatsen en workshops is soms beperkt.

Locaties

Onder elke activiteit staat telkens een locatie vermeld. De meeste activiteiten gaan door op  onze campussen in Gent of Kortrijk of in het GUM (Gents Universiteitsmuseum).

Sommige activiteiten kunnen ook bij jou op school georganiseerd worden. Bespreek de mogelijkheden met de contactpersoon van die activiteit.

Vervoer

De school dient zelf het vervoer te organiseren naar de locatie van de activiteit. Ook als er meerdere sessies gecombineerd worden, dient de school zelf in te staan voor de transfer tussen de verschillende locaties.

Lunch

Na onderling overleg kunnen klasgroepen een lokaal ter beschikking krijgen om te lunchen. Dit is niet altijd mogelijk. Maak hierover concrete afspraken met de contactpersoon. Enkel in de UGent Campus Kortrijk kunnen bezoekers lunchen in het studentenrestaurant. Op andere UGent-locaties is dit vaak niet mogelijk. 

STEM

Onze samenleving heeft meer mensen met een STEM-profiel nodig. Mensen met een neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek en technologie. De voorbije jaren heeft de Vlaamse regering het STEM-actieplan uitgewerkt. Bij de initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het actieplan staat een STEM-logo. Meer info: www.stemopschool.be