Terug naar activiteiten

Het gebruik van GIS (Geografische InformatieSystemen) in het secundair onderwijs neemt toe. De nieuwe eindtermen secundair onderwijs voorzien een leerlijn onderzoekend leren met GIS, vertrekkend van eenvoudige GIS-viewers tot werken met webGIS en GIS-software. In deze sessie leer je eenvoudig data te verzamelen of bewerken via veldwerk, en die data daarna te gebruiken binnen een webGIS-omgeving. Hierbij maken we gebruik van ArcGIS Online, Collector en Survey123. Al deze tools zijn gratis beschikbaar voor scholen. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO) 

Periode: Woensdag 11 januari 2023 (14 u. - 17.30 u.) 

Materiaal: Deelnemers brengen een eigen laptop én smartphone mee. 

Locatie: Campus Sterre (S8) - Gent

Voor wie

25 leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

€ 50/deelnemer