Terug naar activiteiten

Van uitbeelding naar verbeelding. Literaire verschuivingen in de jaren 1970

Talen
Les-lezing

In een bestek van anderhalf uur gaan we tijdens deze lezing in op een paradigmaverschuiving in de Nederlandstalige prozaliteratuur van de jaren zeventig. Het autobiografische schrijven dat vandaag nog steeds veel succes kent, kreeg in die periode een nieuwe impuls. De paradigmawissel wordt maatschappelijk en algemeen cultureel ingebed. We gaan ook na in hoeverre die wissel tot vandaag invloed heeft op onze literatuur. 

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO) 

Periode: In onderling overleg 

Locatie: Campus Boekentoren – Gent

Voor wie

40 leerlingen en leerkrachten

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis