Terug naar activiteiten

Het oplossen en creëren van problemen is niet alleen een belangrijk en onmisbaar deel van het wiskundig denken, maar vaak ook de motor voor de goesting in wiskunde. Het ontwikkelen van vaardigheden die daarmee verband houden is bijgevolg erg belangrijk in de hedendaagse wiskundedidactiek. De overheidsrichtlijnen voor het wiskunde-onderwijs zijn doordrongen van de aandacht voor probleemoplossend denken. In de nieuwe eindtermen (die voorlopig blijven gelden) voor de tweede graad doorstroom is dit facet prominent aanwezig. Het onderwijsdoel 6.22 plaatst de probleemoplossende vaardigheden centraal en spreekt over mathematiseren, demathematiseren, heuristieken en het ontwikkelen van reflectievaardigheden. Andere onderwijsdoelen binnen de wiskunde zijn hieraan gerelateerd en leveren brandstof voor deze ‘problem solving’ zoals problemen in de meetkunde (6.4), telproblemen (6.16) en problemen m.b.t. grafen (6.17). Daarnaast vinden we ook in de STEM-doelen rechtstreekse verwijzingen naar aanwenden van probleemoplossende vaardigheden binnen de wiskunde. In de derde graad gaan we verder op het ingeslagen pad en is het beslist aangewezen voldoende aandacht te besteden aan probleemoplossend denken. In deze nascholing behandelen we een theoretisch kader voor het probleemoplossend denken (kort), meerdere heuristieken om een aantal aangereikte problemen op te lossen en diverse didactische werkvormen zowel voor individueel als voor groepswerk, waarvan we er enkele uittesten tijdens de nascholing. Inschrijven via https://beta-academy.ugent.be/programma/bijscholing-voor-leerkrachten/2023-2024-23-24-w4-problem-solving
 

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad - wetenschappelijk sterke richtingen, met min. 5 uren wiskunde/week 

Periode: Zaterdag 27 april 2024 (10 u. - 12.45 u.) 

Materiaal: Deelnemers brengen papier, geodriehoek, passer, rekenmachine en laptop mee. 

Locatie: Campus Sterre (S25) - Gent 


Voor wie

20 leerkrachten

Duur

2 lesuren

Prijs

€ 50/deelnemer