Terug naar activiteiten

Sinds 1968 is het Aelmoeseneiebos in Gontrode een uniek onderdeel van het patrimonium van de Universiteit Gent. In het bos ligt een wetenschappelijke zone met daarin een meettoren van 35 m hoog en heel wat meetapparatuur en proefopstellingen. Dit openluchtlaboratorium biedt wetenschappers en studenten de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de werking van bomen en bossen. De nadruk ligt hierbij op de milieubeschermende functie van bossen. Het onderzoek werd vertaald naar een educatief programma voor leerkrachten, gebaseerd op de eindtermen. 

Enerzijds meet je de diverse elementen van het microklimaat en anderzijds breng je de groei van bomen in kaart door de sapstroom te monitoren. Via iPads vergelijk je de historische en realtime meetgegevens. Je zoekt naar verbanden tussen zonnestraling, temperatuur, sapstroom, diktegroei … en je formuleert besluiten. In deze workshop verdiepen leerkrachten zich in het wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die de groei van bomen beïnvloeden en naar de respons van bossen op klimaatverandering. www.aelmoeseneiebos.ugent.be

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO, TSO)

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Deelnemers dragen geschikte kledij. De activiteit vindt buiten plaats, in het bos.

Locatie: Campus Gontrode (Labo voor Bos & Natuur)

Voor wie

20 leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

€ 10/deelnemer