Terug naar activiteiten

Deze cursus richt zich op (toekomstige) studenten die over een basiskennis van een van deze talen beschikken, maar zich onvoorbereid voelen om er les in te volgen, of nog niet vlot genoeg in deze talen kunnen communiceren. In ons zomeraanbod bieden we een selectie van praktische cursussen aan als taalbad. Grammatica en woordenschat worden herhaald, uitgebreid en meteen praktisch toegepast in communicatieve oefeningen over uiteenlopende thema’s. Op die manier begrijpen de deelnemers de taal vlotter en voelen ze zich minder geremd om te communiceren. De ideale voorbereiding om vol vertrouwen aan een universitaire opleiding te starten! www.uct.ugent.be

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): laatstejaars 

Periode: Zomervakantie - zie lessenrooster op de website. 

Locatie: Campus Ufo - Gent

Voor wie

25 leerlingen

Duur

30 lesuren

Prijs

€ 210 voor (toekomstige) UGent-studenten


Talen