Terug naar activiteiten
Digitale geletterdheid is een sleutelcompetentie in het secundair onderwijs. Er is een groeiend aantal STEM-leerlijnen voor leerlingen met een sterke interesse in wetenschap en technologie. Taal en technologie worden vaak beschouwd als wederzijds uitsluitende interesses en competenties, hoewel hun kruispunt een boeiend onderzoeksdomein voedt, namelijk dat van de taaltechnologie. Met patroonherkenning en machinaal leren als belangrijkste technieken onderzoekt het domein hoe we computers kunnen inzetten om teksten onder de loep te nemen (bv. laten mensen zich positief of negatief uit over een product of bedrijf op sociale media?). Het doel van deze workshop is om leerlingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met natuurlijke taalverwerking. Vertrekkend van hun taalcompetenties willen we leerlingen inzicht geven in hoe algoritmes taal verwerken en zo interactie tussen mensen en machines of artificiële intelligentie (AI) mogelijk maken. Tijdens de workshop komen o.a. informatieverwerking, probleemoplossend en kritisch denken aan bod als belangrijke leercompetenties. Door ons te buigen over vragen als ‘Hoe kunnen we automatisch teksten begrijpen, vertalen en zelfs schrijven?’, ‘Kan een computer emoties of ironie herkennen in een tekst?’, en ‘Hoe belangrijk zijn data voor lerende systemen?’ krijgen leerlingen inzicht in het domein van Natural Language Processing (NLP). In deel 1 leren we hoe een programmeertaal als Python werkt en zetten de leerlingen met behulp van hands-on oefeningen hun eerste stappen in programmeren. In deel 2 van de workshop besteden we ook aandacht aan de ethische vragen die artificiële intelligentie oproept. Hoe zit het met privacy wanneer onze data automatisch verwerkt worden? Is AI rechtvaardiger dan mensen en wat met discriminerende algoritmes? De workshop wordt georganiseerd als een hands-on sessie van ongeveer 6 lesuren verspreid over twee dagen (3 lesuren per dag). Voor leerkrachten die na deze workshop zelf aan de slag willen gaan met het materiaal kan de inhoud van de workshop aangereikt worden als een educatief pakket. www.lt3.ugent.be - www.aiopschool.be/chatbot/


Interesse in een verkorte vorm van deze tweedaagse workshop? We bieden ook een teaserpresentatie van 60 à 90 min. aan waarin we een korte inleiding geven in Taaltechnologie. Indien gewenst kan je dan later nog de volledige workshop volgen.  


Doelpubliek: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO): 3de graad

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Deelnemers brengen laptop en schrijfmateriaal mee.

Locatie: In onderling overleg (bv. op school)


Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 x 3 lesuren (verspreid over 2 dagen)

Prijs

gratis