Terug naar activiteiten

Hoe kan een stad er over 30 jaar uitzien? Leerlingen denken hierover na en maken protoypes. Individueel of in kleine groepen staan ze kritisch stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan, op maatschappelijk en/of technologisch vlak. Na een selectie gaan ze creatief op zoek naar oplossingen voor die uitdagingen. Op het einde presenteren de leerlingen hun resultaat aan de hand van een zelfgemaakt 3D-object of een schets. Door dit veelomvattend proces te doorlopen, oefenen de leerlingen een aantal ontwerpvaardigheden: analyse van het probleem, probleemoplossend denken, focus op innovatie en communicatie. Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat het studiegebied Industrieel Ontwerpen concreet inhoudt. Deze unieke ingenieursopleiding richt zich voornamelijk tot leerlingen die minstens vijf uren per week wiskunde volgen in het secundair. 


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad – richting met sterk wetenschappelijke, wiskundige of IT-basis (min. 5 uren wiskunde/week)

Periode: In onderling overleg

Locatie: Campus Kortrijk

Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis