Terug naar activiteiten

Aardrijkskunde is een exacte wetenschap. De onderwerpen die in de derde graad aan bod komen, hebben een sterke link met biologie, chemie, fysica en wiskunde. Toch wordt die link in de les weinig beklemtoond. Zo is de link naar de wetenschap achter de uitloging en aanrijking in bodems voor leerlingen onzichtbaar. Net als de wiskunde achter projecties, en de fysica die de noodzakelijke basis vormt van atmosferische processen. Om dat bij te werken - en het vak duidelijker te positioneren binnen STEM - benaderen we aardrijkskundige thema’s vanuit de theorie van de ‘big ideas’. De voorbije jaren organiseerden we nascholingen rond de thema's cartografie, weer en klimaat, kosmografie, platentektoniek, bodemkunde en draagkracht. Nu deze nascholingen zijn afgelopen, stellen we het materiaal online beschikbaargeografie.ugent.be/leerkracht


Doelgroep:
Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Voor wie

onbeperkt aantal leerkrachten

Duur

onbeperkt

Prijs

gratis