Terug naar activiteiten
Tijdens de demonstratie en opleiding leren leerkrachten met de Anti-Smoking Edukits te werken, ontwikkeld door voormalig directeur van het Laboratorium voor Milieutoxicologie prof. em. dr. G. Persoone. Met het proefje van de 'Anti-Smoking Edukit 1 – sigarettenrook' worden de toxische effecten van sigarettenrook op de mens aangetoond. Met de drie proefjes van de 'Anti-Smoking Edukit 2 – sigarettenpeuken' worden de effecten van de stoffen die uitlogen uit sigarettenpeuken op het milieu aangetoond, met organismen die leven in zoet- en zeewater en in de bodem. De Anti-Smoking Edukits bevatten alle materialen voor het uitvoeren van de proefjes in klasverband. Meer informatie en de handleidingen van de kits staan op de website. www.antismokingedukit.be


Doelgroep: Basisonderwijs: 6de jaar, secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 1ste graad. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.

Periode: In onderling overleg

Locatie: UGent of VLIZ - Oostende

Voor wie

20 leerkrachten

Duur

1 lesuur

Prijs

€ 10/deelnemer