Terug naar activiteiten

Tijdens deze demonstratie en opleiding leren leerkrachten met de Anti-Smoking Edukit te werken, ontwikkeld door voormalig directeur van het Laboratorium voor Milieutoxicologie prof. em. dr. G. Persoone. Met deze kit kan je drie eenvoudige proefjes uitvoeren om de toxische effecten van sigarettenpeuken op het leven in bodem en water aan te tonen. De Anti-Smoking Edukit is geschikt voor leerlingen uit het laatste jaar van de basisschool en de eerste graad secundair onderwijs. De Anti-Smoking Edukit bevat alle materialen voor het uitvoeren van proefjes op: 1) het leven in zoetwater (met een raderdiertje), 2) het leven in strand- en zeewater (met een zoutwaterkreeftje) en 3) het leven in de bodem (met zaadjes van een plant). www.antismokingedukit.be


Doelgroep: Basisonderwijs: 6de jaar, secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 1ste graad. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.

Periode: In onderling overleg

Locatie: UGent of VLIZ - Oostende

Voor wie

20 leerkrachten

Duur

1 lesuur

Prijs

€ 10/deelnemer