Terug naar activiteiten

Vaak wordt taalkunde - de wetenschappelijke studie van natuurlijke talen - onjuist gelijkgeschakeld aan lessen grammatica. En letterkunde - de wetenschappelijke studie van literaire en creatieve teksten - lijkt vaak minder bekend dan we aannemen. Daarom biedt de Opleiding Taal- en Letterkunde workshops aan voor laatstejaars uit het middelbaar onderwijs, om hen een duidelijker beeld te geven over de diversiteit die bestaat binnen de disciplines van de taal- en literatuurwetenschappen. In functie van de interesse van de doelgroep kunnen verschillende profielen in de verf worden gezet, zoals bijvoorbeeld de psycholinguïst, de sociolinguïst, de literaire redacteur, de analyst van narratologische structuren en de onderwijsprofessional. Aan de hand van een theoretische inleiding in combinatie met hands-on activiteiten krijgen de leerlingen een voorproefje van het werk dat deze professionals op dagelijkse basis uitvoeren. Het concrete programma stellen we op in overleg met de geïnteresseerde leerkracht of school. Op deze manier hoopt de Opleiding Taal- en Letterkunde leerlingen in de praktijk te laten ondervinden dat de studie van taal en literatuur ons boeiende inzichten kan opleveren over de verschillende facetten die ons mens maken, van de manier waarop wij onze identiteit en samenleving construeren tot de werking van ons cognitieve apparaat en zoveel meer! Deze workshops zullen de leerlingen uiteindelijk wapenen om een goed geïnformeerde studiekeuze te maken. 


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): laatstejaars

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Deelnemers brengen een smartphone of laptop mee.

Locatie: Campus Boekentoren - Gent

Voor wie

50 leerlingen

Duur

halve dag

Prijs

gratis