Terug naar activiteiten

Street Law is een concept waarbij universiteitsstudenten aan leerlingen uit het secundair onderwijs workshops geven over een actueel juridisch thema. De onderwerpen handelen over kwesties waarmee de leerlingen in hun dagelijks leven te maken krijgen. Denk aan verkiezingen, sociale media en privacy, sexting, druggebruik, pesten, de rechten van vluchtelingen, genderdiversiteit, consumentenbescherming, jeugddelinquentie, de juridische bescherming van relaties ...  De studenten kiezen zelf het onderwerp van de workshop, maar wel zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokken leerkrachten (bijvoorbeeld in het licht van een voortraject op school). Van participerende scholen wordt verwacht dat zij drie keer dezelfde workshop laten plaatsvinden in drie verschillende klassen (d.w.z. in totaal dus drie workshops). Op die manier bieden wij ook een groeitraject aan onze eigen studenten.


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 3de graad 

Periode: Tijdens de twee lesweken die onmiddellijk volgen op de paasvakantie (de weken van 15 en 22 april 2024). De workshops worden tijdens die weken in onderling overleg ingepland. Scholen kunnen zich aanmelden voor participatie t.e.m. 31 oktober 2023. 

Locatie: In onderling overleg (bv. op school) 

Voor wie

aantal leerlingen en leerkrachten in onderling overleg

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis