Terug naar activiteiten

Deze interactieve workshop wil stigmatiserende attitudes bij jongeren (t.a.v. andere jongeren met psychische problemen en geestelijke gezondheidszorg) en hun kennis en perceptie over anti-stigmacampagnes in Vlaanderen in kaart brengen. Stigmatisering van psychische problemen houdt jongeren tegen om gepaste hulp te zoeken. Het zorgt er ook vaak voor dat leeftijdsgenoten ongepast reageren. Dergelijke reacties verergeren vaak de psychische problemen, en leiden tot onaangename en gespannen sociale relaties en een lagere levenskwaliteit. Als jongeren deze problemen ernstig zouden nemen en erover leren praten, verhoogt dit de kans dat mentale gezondheidsproblemen vroeger opgespoord en zo nodig behandeld kunnen worden. 


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad
Periode: In onderling overleg
Locatie: Campus Ufo - Gent

Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis