Terug naar activiteiten

In deze reeks komen films uit verschillende perioden en uit verschillende Slavische landen aan bod. Via de films krijgt de kijker zicht op hoe bepaalde concrete gebeurtenissen, bv. sociopolitieke veranderingen of cultuurproducten, zoals literatuur, behandeld, gepresenteerd en/of gepercipieerd werden en worden. Elk jaar is er een nieuw centraal thema. In de voorbije jaren lag de focus achtereenvolgens op Wereldoorlog I; de nasleep van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie; adaptaties van Slavische literaire werken; de vele en veelsoortige revoluties die in de Slavische landen plaatsvonden sinds het begin van de twintigste eeuw; en de beste films van de afgelopen 15 jaar. Bij elke film hoort een korte introductie van om en bij de tien minuten waarbij we de film en de context schetsen. Voor alle films is ondertiteling voorzien (in het Engels of het Nederlands). www.slavistiek.ugent.be/activiteiten/slavische-films

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)

Periode: Meer informatie vind je op de website. De films starten telkens om 19.30 u.

Locatie: Campus Ufo – Gent

Voor wie

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis