Terug naar activiteiten

Mondgezondheid - reizende tentoonstelling

Biologie_Menskunde
Workshop: Interactieve les op school

De reizende tentoonstelling over mondgezondheid is een educatief project voor de kleuterklas en eerste graad lager onderwijs. Het doel is om kinderen, leerkrachten en (groot)ouders te overtuigen van het belang van een gezonde mond en hen op dit vlak de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen. De tentoonstelling is opgebouwd uit een wachtzaal en een tandartsenpraktijk. De wachtzaal bestaat uit allerlei informatiemodules en biedt de leerkracht de mogelijkheid om zelf les te geven. De tandartsenpraktijkmodule is opgebouwd met doe-activiteiten en experimenten, die op klas- en schoolniveau niet haalbaar zijn. De tentoonstelling is ook voorzien van quizelementen om de kennis van de bezoekers te testen. https://gezondemond.be/iedereen/de-reizende-tentoonstelling/

Doelgroep: Kleuteronderwijs; Basisonderwijs: eerste graad

Periode: Het overzicht van wanneer je de tentoonstelling kan ontlenen vind je op de website.

Locatie: De locaties zijn terug te vinden op de website.


Voor wie

onbeperkt aantal leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

gratis