Terug naar activiteiten

Middeleeuwse manuscripten als dragers van Nederlandse literatuur

Middeleeuwse_manuscripten_als_dragers_van_Nederlandse_literatuur_optie1
Workshop

In het vijfde en zesde jaar van het secundair onderwijs leren de leerlingen een aantal canonteksten uit de Middelnederlandse letterkunde kennen: Arthurliteratuur, Van den vos Reynaerde, Elckerlijc ... Bij de interpretatie van middeleeuwse geschriften betrekt men in het wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia intensief de dragers van die teksten, de handschriften. In de meeste handboeken voor het secundair onderwijs ontbreekt dat perspectief evenwel. 

Aan de hand van de rijke manuscriptencollectie van de Universiteitsbibliotheek gaan we tijdens deze workshop in op hoe middeleeuwse literatuur tot stand kwam en functioneerde, en hoe ze daardoor enerzijds van een heel andere aard is dan de gedrukte literatuur, maar anderzijds deels aansluit bij de digitale tekstcultuur. Op die manier komen de leerlingen rechtstreeks in contact met een 'exotische' literatuurvorm die toch deel uitmaakt van onze cultuur. Gids daarbij is een docent Middelnederlandse Letterkunde en Boekgeschiedenis. 

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO) 

Periode: In onderling overleg 

Locatie: Campus Boekentoren - Gent

Voor wie

20 leerlingen

Duur

1 lesuur

Prijs

gratis