Terug naar activiteiten

De weg naar een effectief en open talenbeleid is noch eenduidig noch eenvoudig. Om de weg van punt A naar punt B uit te stippelen is er geen vaste route. Zo’n route uitstippelen doe je samen en stapsgewijs. Maar ook doordacht. In die zin hebben we met het pakket 'Metrotaal – Mind the Gap' de ambitie om jouw routeplanner te zijn. Geen boek vol geijkte wegen, maar wel een pakket inspirerende voorbeelden, onderbouwde inzichten en sterke principes. Zo geraak je vroeg of laat met je team waar je wilt zijn. Deelnemers aan deze workshop krijgen een introductie in het gebruik van deze inspirerende webgebaseerde omgeving. www.metrotaal.be 


Doelgroep:
Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Periode: In onderling overleg

Locatie: In onderling overleg (bv. op school)

Voor wie

25 leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

€ 550/sessie