Terug naar activiteiten

Leerlingen bouwen met een beperkt budget een pick-uptruck waarbij ze de afweging moeten maken tussen kostprijs, kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wie dit alles aan een zo laag mogelijke kostprijs kan realiseren, mag zich tot ‘topmanager’ kronen. Door het spel te spelen met LEGO ontdekken leerlingen spelenderwijs een aantal principes uit de toegepaste economie (bv. kostprijsberekening, marktonderzoek, audit …). Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat het studiegebied concreet inhoudt. Ook de link met engineering komt aan bod (bv. belang van new product development, reverse engineering …). Daarom is dit spel voornamelijk gericht op leerlingen ASO uit de niet-economische richtingen (derde graad), om kennis te maken met de richtingen Toegepaste economie en Handelsingenieur.

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad - niet-economische richtingen

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Deelnemers brengen schrijfmateriaal en rekenmachine mee.

Locatie: Campus Tweekerken - Gent

Voor wie

max. 20 leerlingen

Duur

halve dag

Prijs

€ 3/deelnemer