Terug naar activiteiten

In de relatie die je als leerkracht aangaat met leerlingen zit een enorm potentieel om leerkansen te creëren en sociale ongelijkheid te reduceren. Positieve relaties met en tussen leerlingen zijn met andere woorden niet los te koppelen van krachtige leeromgevingen. Deze sessie koppelt wetenschappelijke inzichten aan concrete praktijkvoorbeelden om je zo te inspireren om de relaties in je klas onder de loep te nemen. Indien gewenst kan je in deze workshop ook meer te weten komen over het organiseren van kwaliteitsvolle leerlingencontacten.

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Periode:
In onderling overleg


Locatie:
In onderling overleg (bv. op school)

Voor wie

25 leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

€ 550/sessie