Terug naar activiteiten

Deze lezing voor leerkrachten handelt over hoe evaluatie in het onderwijs gelijke onderwijskansen kan tenietdoen of net bevorderen. Een onderzoeker van het Steunpunt Diversiteit en Leren belicht drie niveaus: het niveau van de klas en de evaluatiepraktijk van de leerkracht, het niveau van de school en het beoogde evaluatiebeleid, en het niveau van het ruimere onderwijsbeleid. Ook de internationale context wordt belicht om inzicht te verwerven in de kansen en de valkuilen die centrale toetsen met zich kunnen meebrengen.

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Periode: In onderling overleg

Locatie: In onderling overleg (bv. op school)

Voor wie

120 leerkrachten

Duur

1 lesuur

Prijs

€ 350/sessie