Terug naar activiteiten

In deze workshop doen de leerlingen een proef die de snelheid en accuraatheid van hun vertalingen van Engelse zinnen in het Nederlands zal meten. De leerlingen analyseren en vergelijken de resultaten van een medeleerling met die van studenten uit de opleidingen van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Ze leren ook over procesonderzoek in de vertaalwetenschap, over cognaten en tweetaligheid. 

Doelgroep: Basisonderwijs: het niveau wordt aangepast aan de deelnemers, secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs 

Periode: In onderling overleg 

Locatie: Campus Mercator – Gent

Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis