Terug naar activiteiten

Het belang van taal op sociale media: over online geloofwaardigheid en klachtenmanagement

Talen
Les-lezing

Onlangs richtte een hongerige klant een klacht aan zijn pizzaleverancier via een tweet: ‘Pizza besteld, maar er ligt NIKS op!!!’. Een paar minuten later kwam een tweede reactie: ‘Never mind, ik heb de verkeerde kant van de doos open gedaan …’. Dergelijke online boodschap is tekenend voor het huidige tijdperk: klachten en ergernissen, klein of groot, terecht of onterecht, emotioneel of rationeel, worden massaal met de wereld gedeeld. Tijdens deze interactieve les gaan we dieper in op vragen als: Leveren meer uitroepingstekens effectief meer op en wat is het effect van emoji? Versterkt de emotionaliteit de geloofwaardigheid of net niet? En hoe staat het bijvoorbeeld met spreektaalelementen (bv. ‘Da was echt niet lekker’) of tik- of spelfouten? Hebben die überhaupt nog een invloed in vaak informele online contexten?

We gaan na welke aspecten van taal we effectief in verband kunnen brengen met geloofwaardigheid en andere percepties, gaande van intelligentie tot overtuigingskracht. Via resultaten op basis van bestaand onderzoek en een aantal experimenten in de les bespreken we een selectie frappante resultaten en denken we na over de gevolgen voor het eigen taalgebruik in online omgevingen. Deze les wordt verzorgd door de onderzoeksgroep Multiples aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent.

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Periode: In onderling overleg 

Locatie: Campus Mercator - Gent

Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis