Terug naar activiteiten

In het educatieve spel 'Expeditie Moendoes' gaan kinderen zelf aan de slag als echte wetenschappers. Het verhaal? Een team wetenschappers uit allerlei vakgebieden wordt er vanaf de aarde op uit gestuurd. Hun missie: de zoektocht naar een planeet waar mensen kunnen wonen. Tijdens de missie stuit het team op een onbekende planeet met intelligente bewoners die hun planeet ‘Moendoes’ noemen. De wetenschappers gaan op onderzoek uit. Hoe zit het hier met de zwaartekracht, en met de seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele driehoekjes? De planeet bevat een groot aantal informatiebronnen en de leerlingen gaan daarin gericht op zoek naar antwoorden op de vragen die hen gesteld worden. Ze moeten bronnen raadplegen en combineren, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel eindigt als alle onderzoeksvragen beantwoord zijn, of als de tijd om is.  Het spel is vakoverschrijdend want alle aspecten van het leven op Moendoes komen aan bod: van geschiedenis tot wiskunde, van biologie tot taal. De klemtoon ligt op het wetenschappelijke proces en wetenschap als beroep. Het spel wil analytisch redeneren maar ook creativiteit en teamwerk stimuleren, drie aspecten die binnen wetenschap centraal staan. Expeditie Moendoes werd tien jaar geleden voor het eerst ontwikkeld in Nederland en wordt intussen gespeeld in heel wat landen, waaronder Israël, de Filipijnen en Japan. De eerste wetenschappelijke studies tonen aan dat Moendoes er echt in kan slagen om de interesse in wetenschap aan te wakkeren. Het is ook niet toevallig dat het spel het best gespeeld wordt door kinderen van 10 tot 14 jaar. Die levensperiode is cruciaal om zich een beeld te vormen over wetenschap. Dat beeld blijft doorgaans onveranderd tijdens iemands levensloop. Het spel komt ook specifiek tegemoet aan een aantal leerdoelstellingen die in de eindtermen voor de lagere school zijn vastgelegd, zowel vakspecifieke (wetenschappen en techniek; mens en maatschappij) als leergebiedoverschrijdende (ICT, leren leren) eindtermen. Het vakoverschrijdende karakter van het spel is dan ook een bijkomende troef. Alles wat je nodig hebt om het spel in jouw klas te spelen is de spelmap en twee computers (of een computer en een tablet/smartphone) met internettoegang. www.moendoes.be


Doelgroep: Basisonderwijs: 2de en 3de graad, secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 1ste graad

Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis