Terug naar activiteiten

De UGent richt in 2023-2024 een aantal nascholingen in voor leerkrachten 3de graad middelbaar onderwijs om hen te ondersteunen bij hun lessen Informaticawetenschappen, meer specifiek voor het behalen van het minimumdoel 07.01 Algoritmen en programmeren.

De nascholing bestaat uit 3 modules (waarvan 2 optioneel):

Module 1. Basiskennis programmeren in Python (Optioneel)
  • Introductie tot de programmeertaal Python
  • Doelpubliek: leerkrachten met weinig of geen kennis van de programmeertaal Python. Enige ervaring met programmeren in een andere taal (tekstueel of grafisch) is mooi meegenomen.
  • Twee dagen, vrijdag 20 oktober 2023 en dinsdag 7 november 2023

Module 2. Algoritmen en programmeren
  • Algoritmen en programmeren, zoals beschreven in het minimumdoel 07.01.
  • Doelpubliek: leerkrachten met basiskennis programmeren in Python (*)
  • Twee dagen: dinsdag 30 januari 2024 en maandag 5 februari 2024

Module 3. Meer algoritmen en programmeren (Optioneel)
  • Vervolg van module 2.
  • Doelpubliek: leerkrachten die wat meer ruimte hebben in hun programma, bijvoorbeeld omdat hun leerlingen al leerden programmeren in Python in de 2e graad. Eén dag: dinsdag 21 mei 2024

(*) Voor Module 2 verwachten we een basiskennis Python van de deelnemers. Er zal een online (zelf)test voorzien worden waarin de deelnemers kunnen nagaan of ze de vereiste voorkennis bezitten. Module 1 kan worden gevolgd om deze voorkennis aan te leren.

Meer info op https://progra-meer.org/progalg/index.html
Inschrijven via https://beta-academy.ugent.be/programma/bijscholing-voor-leerkrachten/2023-2024-nvl-iw2324-nascholing-algoritmen-en-programmeren

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad

Periode: module 1: vrijdag 20 oktober 2023 en dinsdag 7 november 2023, module 2: dinsdag 30 januari 2024 en maandag 5 februari 2024, module 3: dinsdag 21 mei 2024

Materiaal: Deelnemers brengen een laptop mee.

Locatie: Campus Sterre – Gent

Voor wie

20 leerkrachten

Duur

5 dagen in totaal

Prijs

€ 100/deelnemer/dag