Terug naar activiteiten

Het Steunpunt Diversiteit en Leren voert al jarenlang onderzoek naar wat leerkrachten doen en kunnen doen om de diversiteit in hun dagelijkse klaspraktijk te benutten. In deze workshop voeren we een eerlijk en constructief gesprek met leerkrachten over hoe ze kunnen omgaan met diversiteit. Dit gesprek is gestoeld op onderzoeks- en praktijkbevindingen en gebruikt de ‘Diversiteitsscreening Onderwijs’, kortweg DISCO, als gespreksleidraad. DISCO is een meet- en reflectie-instrument dat de houding en het competentiegevoel van leerkrachten inzake omgaan met diversiteit in het onderwijs in kaart brengt. Je kan als schoolteam de Diversiteitsscreening Onderwijs gratis invullen via screening.steunpuntdiversiteitenleren.be. Wens je een uitgebreid feedbackrapport voor je school te ontvangen? Contacteer ons via e-mail

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Periode: In onderling overleg

Locatie: In onderling overleg (bv. op school)

Voor wie

25 leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

€ 550/sessie