Terug naar activiteiten
Hoe recycleer je nutriënten uit zogenaamd afval? Wat denk je van algenkweek uit grasafval, insectenkweek op voedselresten, energieproductie op mest of plantenkweek met duurzame meststoffen? In het labo van Re-Source ontdekken we hoe we mest, (afval)water en andere stromen analyseren en hergebruiken om zo een duurzame economie op gang te krijgen. Die kennis delen we graag met jou en jouw leerlingen! Je klas krijgt een rondleiding in het labo, met (aangepaste) uitleg door de onderzoekers en een korte uiteenzetting voor of na de rondleiding.


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad - richting met sterk wetenschappelijke, wiskundige of IT-basis

Periode: In onderling overleg

Locatie: Campus Coupure - Gent

Voor wie

25 leerlingen

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis