Terug naar activiteiten

Het ‘Digitaal Platform Historische Praktijk’ kwam tot stand om de vakken 'Historische Praktijk', die aan de UGent worden gedoceerd in het eerste en tweede jaar van de opleiding Geschiedenis, te ondersteunen. Het platform wil enkele elementaire begrippen, technieken en werkinstrumenten aanbrengen om beginnende studenten op weg te zetten in het historisch onderzoek. Hoewel het platform zich richt tot de eerste- en tweedejaarsstudenten van de vakgroep Geschiedenis kunnen heel wat onderdelen ook door leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs worden gebruikt. Het platform biedt verschillende webtutorials, oefeningen, bronnen en hulpmiddelen (woordenboeken, links …) aan die telkens focussen op verschillende aspecten van het historisch onderzoek. www.heuristiek.ugent.be

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Voor wie

onbeperkt aantal leerlingen en leerkrachten

Duur

meerdere lesuren

Prijs

gratis