Terug naar activiteiten

UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien wordt heel druk bezocht door heel wat leerkrachten, van de derde kleuterklas tot het hoger onderwijs. Bij veel leerkrachten van kleuterklassen en lagere scholen bestond de verzuchting dat ze niet over aangepast didactisch materiaal beschikken rond astronomie en ruimtevaart. Wij komen hen graag tegemoet met deze uitleenkoffer. Daarin zit o.a. een set planetenknuffels (onze Celestial Buddies), een planetenpad, een telescoop, boeken, knutselactiviteiten, wetenschappelijke experimenten ... Als leerkracht kan je de koffer uitlenen gedurende twee weken. Bij de koffer hoort een uitgebreide didactische handleiding, die ook bruikbaar is zonder de koffer te ontlenen. eserobelgium.be/index.php/nl/lesmateriaal-op-reis-naar-de-ruimte-met-fritz

Doelgroep: Kleuteronderwijs: 3de klas, basisonderwijs: 1ste graad. Het niveau wordt aangepast aan de deelnemers.
Periode: In onderling overleg

Duur

onbeperkt

Prijs

gratis