Terug naar activiteiten

Dit educatief pakket focust op historische en actuele sleutelbegrippen met als doel de samenleving te interpreteren. De begrippen worden telkens verduidelijkt aan de hand van bronnen (grafieken, stripverhalen, cartoons, gedichten ...). Bij elk begrip hoort zowel een inhoudelijke toelichting als enkele mogelijke didactische uitwerkingen die leerkrachten in klasverband kunnen toepassen. De begrippen houden verband met de vakken geschiedenis, cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. De volledige lijst vind je terug op de website (rubriek lesmateriaal). www.edumamw.ugent.be   

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO)

Voor wie

onbeperkt aantal leerlingen

Duur

meerdere lesuren

Prijs

gratis