19 Activiteiten

Aantal resultaten per pagina

Verken hier het educatief aanbod voor scholen!

Afrika Anders: lesmogelijkheden om de actualiteit en beeldvorming rond Afrika te bespreken

Bezoek

De beeldvorming rond Afrika is vaak heel stereotyperend. Soms komt alleen negatief nieuws in de media of geeft men een overdreven positief beeld in advertenties voor potentiële toeristen. Tijdens deze infosessie willen we leerkrachten middelen aanreiken om tot een genuanceerde beeldvorming van Afrika te komen.

Lees meer

Een museum voor hedendaagse kunst bezoeken

Les-lezing

Een bezoek aan een museum voor hedendaagse kunst is vaak een uitdaging voor leerkrachten en leerlingen. Tijdens deze lezing geven we leerkrachten tips voor een actievere en persoonlijkere kunstbeleving met de klas.

Lees meer

Forumdag humane wetenschappen

Nascholing

Op de Forumdag kunnen leerkrachten zich bijscholen op het vlak van actuele en complexe maatschappelijke thema’s. Het plenaire gedeelte voorziet masterclasses van specialisten uit het veld. In de diverse workshops staat de didactische uitwerking van het thema centraal. 

Lees meer

Ik heb een vraag

Online

Ik heb een vraag' is een vraagbaak voor een breed publiek met vragen over wetenschap en technologie. Wie op zoek is naar wetenschappelijke informatie op het internet, maar verloren raakt in het doolhof van websites, of niet zeker is van de betrouwbaarheid van de gevonden informatie, zit hier goed!

Lees meer

Kunsteducatie

Educatief pakket

Dit educatief pakket voor leerlingen omvat twee werkvormen. Twee kunstenaars - een hedendaagse ontwerper en een gevestigde waarde - vormen het uitgangspunt om de rol en de maatschappelijke betekenis van hun artistieke uitingen voor de samenleving te illustreren en te analyseren.

Lees meer

Lexicon

Educatief pakket

Dit educatief pakket focust op historische en actuele sleutelbegrippen met als doel de samenleving te interpreteren. De begrippen worden telkens verduidelijkt aan de hand van bronnen (grafieken, stripverhalen, cartoons, gedichten ...) en houden verband met de vakken geschiedenis, CW en GW. 

Lees meer

Migratie binnenstebuiten: nadenken over migratie aan de hand van interactieve workshops

Workshop

Leerlingen en leerkrachten maken kennis met verschillende wetenschappelijke perspectieven op migratie (o.a. psychologisch, juridisch, sociologisch). Door aan de slag te gaan met concreet materiaal uit lopend onderzoek worden ze uitgedaagd om hun ideeën over migratie te verbreden en te verdiepen.

Lees meer

Onderzoek in de praktijk: hoe zorg dragen voor kwetsbare kinderen en jongeren?

Workshop

Tijdens interactieve thematische workshops dagen we leerlingen uit om vanuit het perspectief van een wetenschapper, aan de hand van onderzoeksmateriaal, na te denken over hoe pedagogen en sociaal werkers op verschillende manieren omgaan met kinderen, jongeren en mensen in bijzondere situaties.

Lees meer

Onderzoekscompetentie humane wetenschappen

Educatief pakket

Vertrekkend van de specifieke eindtermen voor de humane wetenschappen begeleidt dit educatief pakket over filosofie en media leerlingen uit de tweede en derde graad in hun onderzoeksvaardigheden. Zo wordt door middel van onderzoekend leren inhoudelijk aan de eindtermen gewerkt.

Lees meer

Radicalisering

Workshop

In deze workshop kijken we verder dan wat er in de pers verschijnt over het fenomeen van de radicalisering. Samen met de leerlingen zoeken we naar maatschappelijke omstandigheden die helpen verklaren waarom jongeren radicaliseren. 

Lees meer

Silver: Serious game voor het versterken van mentaal welzijn

Educatief pakket

Silver is een wetenschappelijk onderbouwde serious game die focust op het versterken van de mentale weerbaarheid bij jongeren. Deze game kan prima geïntegreerd worden in lessen waarin geestelijke gezondheid centraal staat.

Lees meer

Slavische films

Les-lezing

Deze jaarlijkse filmreeks omvat films uit verschillende perioden en uit verschillende Slavische landen. Elk jaar is er een nieuw centraal thema, van de herinnering aan WO I tot ‘must sees’ van de voorbije jaren. Voor alle films is ondertiteling voorzien (in het Engels of het Nederlands).

Lees meer

Stigma en mentale gezondheid

Workshop

Deze interactieve workshop wil stigmatiserende attitudes bij jongeren (t.a.v. andere jongeren met psychische problemen en geestelijke gezondheidszorg) en hun kennis en perceptie over anti-stigmacampagnes in Vlaanderen in kaart brengen.

Lees meer

Street law

Workshop

Street Law is een concept waarbij universiteitsstudenten aan leerlingen uit het secundair onderwijs workshops geven over het recht. De onderwerpen handelen over kwesties waarmee de leerlingen in hun dagelijks leven te maken krijgen. Denk aan verkiezingen, sociale media en privacy, sexting …

Lees meer

Toolkit voor een onderzoeksopdracht (OC of seminarie) binnen het thema Cultuurwetenschappen

Workshop

We nemen de leerlingen mee op een ontdekkingstocht in de wereld van de wetenschappelijke informatie. De deelnemers ontdekken hands-on verschillende zoekstrategieën en gaan aan de slag met booleaanse operatoren, catalogi, Google Scholar en wetenschappelijke internetbronnen.

Lees meer

Videogames: een nieuwe kunstvorm!?

Les-lezing

Ontdek tijdens deze lezing games die terug te vinden zijn in de bekendste internationale kunstmusea en verken het inspirerende aanbod aan artistieke indie games. Kunnen videogames een plek krijgen naast traditionele kunstvormen zoals literatuur, schilderkunst en muziek?

Lees meer

Virtuele tentoonstelling: Gent 1913

Online

www.gent1913virtueel.be is het gemeenschappelijk inhoudelijk presentatieplatform van verschillende universitaire en stedelijke diensten die de herdenking van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 aangrepen voor onderzoek, digitaliseringsprojecten, publicaties en publieksactiviteiten. 

Lees meer

Wandelen langs criminele plaatsen

Bezoek

De leerlingen trekken in groepjes de Gentse binnenstad in, bezoeken 'criminele plaatsen' en vervolledigen een vragenlijst over het functioneren van politie en justitie in België. Via een interactief vragenspel worden zo de overeenkomsten en verschillen tussen fictie en realiteit verduidelijkt.

Lees meer

Wie of wat is de Luipaardman?

Online

De app 'Wie of wat is de Luipaardman?' gaat in op de werkelijke geschiedenis achter het beeld 'De Luipaardman', en helpt leerlingen begrijpen hoe een foute en racistische voorstelling ontstaat. Verbanden worden gelegd met Zwarte Piet, Marvel’s Black Panther en restitutie.

Lees meer

Aantal resultaten per pagina

Filter activiteiten

Filters verwijderen
Voor wie
Onderwijsvorm
Studiegebied
Type
Locatie