Terug naar activiteiten

In deze workshop bevragen we de mogelijkheden en de grenzen van een wereldgeschiedenis van de mens. Meer bepaald onderzoeken we hoe een dergelijk verhaal kan worden vertaald in het onderwijs. We bespreken het nieuwe handboek van Eric Vanhaute en Claudia Bernardi voor het secundair onderwijs, getiteld "Een wereldwijde geschiedenis van de mensheid", dat de uitkomst is van nieuwe wetenschappelijke inzichten en van een samenwerking met leraren, onderzoekers, educatieve experts en NGO’s actief binnen mondiale onderwijsprojecten. Naast een mondiaal overzicht van 70.000 jaar geschiedenis, focust de tekst op de oorsprong en evolutie van vier belangrijke vraagstukken die het verleden met het heden verbinden: internationale ongelijkheid, de positie van vrouwen, migratie, en de verhouding met klimaat en milieu.


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO) 

Periode: Woensdag 15 december 2021 (14.30 u. – 17u.) 

Locatie: Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent 

Voor wie

100 leerkrachten

Duur

2,5 lesuren

Prijs

€ 10/deelnemer (OSGG-leden: gratis)