Terug naar activiteiten

De aard van het gebruikte materiaal en de mogelijke gevaren bepalen op welke manier we ons afval sorteren en verwerken. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de verwerking van gevaarlijke en/of milieuonvriendelijke stoffen. In deze nascholing komen leerkrachten meer te weten over de wetgeving rond het gebruik van chemische producten, de afvalstromen op school en de opslag en etikettering van chemische stoffen. Na afloop kent de COS-brochure geen geheimen meer voor de deelnemers en kunnen ze vlot overweg met de online databank www.gevaarlijkestoffen.be. De hand-outs van de voordracht worden ter beschikking gesteld. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be 

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO) - fysica, chemie, biologie en natuurwetenschappen

Periode: De datum vind je op de website.

Locatie: Campus Sterre (S8) - Gent

Voor wie

25 leerkrachten

Duur

halve dag

Prijs

€ 50/deelnemer