Terug naar activiteiten

Chemie beïnvloedt ons dagelijkse leven. Denk aan de grond waarin we groenten telen, het water waarmee we ons douchen, de lucht die we inademen. Chemie is overal! Tijdens deze workshop voeren de leerlingen een bodemproef, een waterproef en een luchtproef uit. In de bodemproef bepalen leerlingen de zuurtegraad van de bodem, onderzoeken ze de verhouding calcium-magnesium (met spectrofotometrie) en extraheren ze metalen uit bodemstalen. Met deze informatie kunnen ze zich beter uitspreken over de vruchtbaarheid van de bodem en zijn ze in staat een optimaal bemestings- of bekalkingsadvies te formuleren. In de waterproef bestuderen de leerlingen hoe ze nikkelhoudend afvalwater, afkomstig uit de procesindustrie, kunnen opzuiveren. Hiervoor voeren ze een kolomexperiment uit met een sterk zure ionenwisselaar waardoor ze meer te weten komen over de ionenuitwisselingscyclus. Die cyclus bestaat uit ionenuitwisseling, regeneratie en spoelen/conditioneren. Tijdens de luchtproef halen de leerlingen chemisch CO2 uit de lucht en ontdekken zo een manier om klimaatveranderingen te beïnvloeden. Dankzij computergestuurde simulaties bestuderen ze de invloed van verschillende parameters voor de industriële CO2-absorptie uit lucht. Als afsluiter absorberen de leerlingen CO2 uit een luchtstroom in een pilootschaalopstelling.

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 3de graad 

Periode: In onderling overleg (9 u. - 12 u. en/of 14 u. - 17 u.)

Materiaal: Deelnemers brengen een labojas en veiligheidsbril mee.

Locatie: Campus Schoonmeersen - Gent

Voor wie

30 leerlingen

Duur

halve dag

Prijs

€ 5/deelnemer