Terug naar activiteiten

Politieke retoriek in de oudheid en nu: de kunst om het volk te overtuigen

Vakoverschrijdend
Workshop

Tijdens het grootste gedeelte van de oudheid werden de meeste Griekse steden democratisch bestuurd. De antieke variant van democratie hield in dat alle vrije, autochtone, mannelijke burgers op vaste tijdstippen samenkwamen in het theater van de stad om te debatteren en politieke beslissingen te nemen. Tijdens deze volksvergaderingen hielden vooraanstaande politici redevoeringen waarmee ze het aanwezige publiek probeerden te overtuigen om voor of tegen een bepaald wetsvoorstel of besluit te stemmen. In haar onderzoek analyseert Thierry Oppeneer de retorische technieken die politici gebruikten om het volk te overtuigen in antieke democratieën. Doordat deze retorische technieken gebaseerd zijn op algemeen gedeelde politieke normen en waarden kunnen ze ons een beter inzicht geven in de machtsverhoudingen tussen het volk en de elite in de oudheid. Een retorische analyse kan echter ook interessant zijn om hedendaagse politici onder de loep te nemen en onze eigen politieke cultuur te onderzoeken. In de workshop retoriek zet Thierry daarom kort de basisprincipes van de antieke retoriek uiteen. Hierna gaan de leerlingen zelf aan de slag met politieke redevoeringen van vroeger en van nu. In verschillende groepen onderzoeken ze welke methodes politici gebruiken om het volk te overtuigen. Welke logische motieven hanteren ze? Hoe spelen ze in op de emoties van het publiek? En hoe presenteren ze zichzelf als geloofwaardig? Antieke retoriek kan ons helpen om deze vragen te beantwoorden en op systematische wijze na te denken over de verhouding tussen politici en het volk in zowel antieke als moderne democratieën.  


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): laatstejaars

Periode: In onderling overleg

Locatie: In onderling overleg (bv. op school)

Voor wie

30 leerlingen 

Duur

2 lesuren

Prijs

gratis