Terug naar activiteiten

Het nascholingstraject NT2 is bedoeld voor (toekomstige) leerkrachten, coördinatoren, trajectbegeleiders, schoolvervolgcoaches en andere actoren die betrokken zijn bij Onthaalonderwijs of onderwijs Nederlands als Tweede Taal. In de lessenreeks komen verschillende thema’s aan bod die voor de lespraktijk relevant zijn. Het programma varieert van jaar tot jaar en is terug te vinden op de website. www.nt2.ugent.be


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO), volwassenenonderwijs, hoger onderwijs 

Periode: De kalender vind je op de website of kan je navragen bij de contactpersoon.

Locatie: Campus Mercator / Campus Boekentoren - Gent  

Voor wie

25 leerkrachten

Duur

meerdere dagen

Prijs

€ 250/deelnemer