Terug naar activiteiten

Historische kaarten vormen een fantastische bron aan informatie. Zo ook het stadsplan van Brugge uit 1562 van Marcus Gerards. Aan de hand daarvan volgen de leerlingen personages door zestiende-eeuws Brugge. Ze leren zoeken naar historische informatie en ze leren kritisch omgaan met historisch bronnenmateriaal. Door het gebruik van de digitale kaart maken de leerlingen kennis met de ruimtelijke dimensie van de geschiedenis. Via het voorbeeld van Brugge wordt de bloei van de steden in de middeleeuwse en vroegmoderne periode onder de loep genomen. www.kaartenhuisbrugge.be/magis

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de graad

Voor wie

onbeperkt aantal leerkrachten

Duur

1 lesuur 

Prijs

gratis


Geschiedenis