Terug naar activiteiten

We onderscheiden maar tien woordsoorten in het Nederlands, maar toch geven die aanleiding tot heel wat verwarring bij leerlingen in het secundair onderwijs. In deze navorming bestuderen we de morfologische, syntactische en semantische kenmerken van de woordsoorten, met de bedoeling om de verschillen ertussen helder te maken. Binnen de zin hebben de zinsdelen een bepaalde grammaticale functie, zoals bijwoordelijke bepaling of voorzetselvoorwerp. Die zinsfuncties hebben te maken met de verbindingsmogelijkheden van het zinswerkwoord op grond van zijn betekenis, m.a.w. met zijn valentie.
Deze navorming is bedoeld voor leerkrachten Nederlands die hun kennis over woordsoorten en zinsfuncties willen opfrissen en zo zelf met gloed die wetenschap aan hun leerlingen willen overbrengen. Leerkrachten kunnen de module over de woordsoorten of de module over zinsfuncties afzonderlijk of samen volgen. Een kernachtige syllabus vormt de ruggensteun van de lessenreeks, en die bevat ook de oefeningen. We bieden uitgebreid de gelegenheid om oefeningen te maken en in te gaan op vaak gestelde taalvragen die betrekking hebben op woordsoorten en zinsfuncties. De lessen zelf bouwen we op aan de hand van een PowerPoint. https://humanitiesacademie.ugent.be/nascholing-grammatica-Nederlands


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 1ste graad

Periode: maandag 24 april 2023

Locatie: Campus Mercator - Gent

  

Voor wie

100 leerkrachten

Duur

Halve of hele dag

Prijs

€ 50/deelnemer