Terug naar activiteiten

Het thema van de Forumdag is dit jaar 'Van (straf)vervolging tot opsluiting. De evolutie en toekomst van ons straf- en gevangenisbeleid.' Op deze jaarlijkse terugkerende dag kunnen leerkrachten (in spe) zich bijscholen op het vlak van actuele en complexe maatschappelijke thema’s. We voorzien een plenair gedeelte met twee masterclasses, verzorgd door specialisten uit het veld. Daarnaast kunnen leerkrachten deelnemen aan workshops die hen kennis en tools aanreiken om het thema van de Forumdag didactisch uit te werken in hun klas. Op de markt maken leerkrachten kennis met enkele maatschappelijk geëngageerde organisaties en verenigingen. Inspirerend lesmateriaal om zelf een vakoverschrijdend project of een les over cultuur- en gedragswetenschappen zinvol in te vullen zal rijkelijk aanwezig zijn. www.edumamw.ugent.be


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de en 3de graad

Periode: woensdag 9 maart 2022 (9.15 u. - 15.30 u.)

Locatie: Gent – Campus Ufo

Voor wie

200 leerkrachten

Duur

hele dag

Prijs

€ 55/deelnemer