Terug naar activiteiten
Het thema van de Forumdag is dit jaar 'Van (straf)vervolging tot opsluiting. De evolutie en toekomst van ons straf- en gevangenisbeleid.'. Op deze jaarlijkse terugkerende dag kunnen leerkrachten (in spe) zich bijscholen op het vlak van actuele en complexe maatschappelijke thema’s. De Forumdag richt zich vooral - maar niet uitsluitend - op leerkrachten cultuur- en gedragswetenschappen, sociologie en psychologie en burgerschap. We voorzien een plenair gedeelte met twee masterclasses, verzorgd door specialisten uit het veld. Daarnaast kunnen leerkrachten deelnemen aan workshops die hen kennis en tools aanreiken om het thema van de Forumdag didactisch uit te werken in de klas. Op de markt maken leerkrachten kennis met enkele maatschappelijk geëngageerde organisaties en verenigingen die inspirerend lesmateriaal aanreiken om lessen - of vakoverschrijdende projecten - zinvol in te vullen. 
Lees meer


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 2de en 3de graad

Periode: woensdag 8 maart 2023 (9.15 u. - 15.30 u.)

Locatie: Campus Ufo – Gent

Voor wie

200 leerkrachten

Duur

hele dag

Prijs

€ 55/deelnemer