Terug naar activiteiten

Tijdens de les Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft de manier waarop leerkrachten evalueren een zekere impact op de motivatie van leerlingen. Vertrekkend vanuit het theoretisch oogpunt van de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci & Ryan schetsen we verschillende evaluatiemogelijkheden. Hierbij is telkens aandacht voor de link met de motivatie van leerlingen. De onderzoekers maken de theorie concreet door terug te grijpen naar de schoolpraktijk a.d.h.v. videobeelden en stellingen. Als afsluiter ga je zelf aan de slag met de tool en de aangereikte tips. Na deze nascholing ben je meer dan ooit in staat om een motiverende evaluatieles op te stellen. De focus ligt hoofdzakelijk op ‘hoe evalueren?’. Leerkrachten LO zijn reeds inhoudelijk expert op het vlak van ‘wat evalueren?’.

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO)

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Deelnemers brengen sportkledij mee.

Locatie: Campus Dunant of in onderling overleg (bv. op school)

Voor wie

15 leerkrachten

Duur

hele dag

Prijs

prijs overeen te komen