Terug naar activiteiten

Emotie, gedrag en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in de school- en klasomgeving. Om succesvol lesgeven mogelijk te maken is het belangrijk om, naast de bestaande focus op gedrag en cognitie, ook aandacht te besteden aan emoties. Heel veel vormen van psychologische problemen worden namelijk gekenmerkt door een of meerdere moeilijkheden in emotieregulatievaardigheden. Emotieregulatie kan je best begrijpen als een poging om invloed uit te oefenen op welke emoties we ervaren, wanneer we die emoties ervaren, en hoe we ze ervaren en uitdrukken. In deze workshop worden leerkrachten opgeleid en gecoacht in het Boost Camp-programma: een klassikaal preventieprogramma dat focust op het aanleren en inoefenen van zes emotieregulatievaardigheden bij leerlingen. Het Boost Camp-programma werd ontwikkeld en reeds gunstig geëvalueerd door de onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Gent. Tot op heden werd het programma hoofdzakelijk geïmplementeerd door externe hulpverleners. Nu wil de onderzoeksgroep graag nagaan wat het effect is van de leerkracht als Boost Camp-trainer op de emotieregulatievaardigheden van de leerlingen. Concreet kunnen leerkrachten uit de eerste graad regulier of buitengewoon onderwijs deelnemen aan een ‘train de trainer’-programma (schooljaar 2022-23), waarin ze door klinisch psychologen worden klaargestoomd om het Boost Camp-programma uiteindelijk te implementeren in een of meerdere klassen (schooljaar 2023-24). eurekablendedcare.com


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/BSO/KSO/TSO): 1ste graad

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Werkboek en handleiding worden aangeleverd .

Locatie: In onderling overleg (bv. op school)   

Voor wie

3 leerkrachten per school

Duur

meerdere dagen

Prijs

gratis