Terug naar activiteiten

Tijdens deze workshop zal elke leerling twee DNA-testen integraal uitvoeren: een geslachtsbepaling van vogels en de detectie van een variant die coördinatiestoornissen veroorzaakt bij Mechelse herders. Het geslacht van vogels is niet altijd zichtbaar, denk bv. aan jonge en monomorfe vogels. Aangezien het geslacht belangrijk is met het oog op verkoop en voor het opstellen van broedprogramma’s, is een DNA-test vaak aangewezen. Eerst stellen de leerlingen DNA vrij uit de follikels van een aantal pluimpjes. Vervolgens worden via PCR geslachtschromosoomspecifieke DNA-fragmentjes vermeerderd. Deze fragmentjes visualiseren we via agarose gelelektroforese, waaruit we het geslacht van de vogel kunnen afleiden. 

Het opsporen van een variant in het KCNJ10-gen die coördinatiestoornissen veroorzaakt bij Mechelse herders is belangrijk om op basis hiervan te fokken naar een populatie die vrij is van deze stoornis. Na vrijstelling van DNA uit bloed tonen we de variant aan via een qPCR genotyperingsassay met fluorescent gelabelde probes. De zuiverheid en concentratie van het vrijgestelde DNA bepalen we via NanoDrop-analyse. In samenspraak met het labo kunnen leerlingen eventueel zelf stalen meebrengen.

Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO): 3de graad

Periode: Deze workshop wordt 2 maal per jaar georganiseerd in de periode februari-april (exacte data in onderling overleg)

Locatie: Campus Heide - Merelbeke

Voor wie

12 leerlingen

Duur

hele dag

Prijs

gratis