Terug naar activiteiten
Met een stukje grafentheorie in de nieuwe eindtermen (tweede graad doorstroomfinaliteit) is er nood aan een degelijke scholing, zowel inhoudelijk als didactisch. Met deze nascholing willen we op beide doelstellingen mikken. Naast aandacht voor het inhoudelijke aspect bekijken we verschillende didactische werkvormen om de onderwijsdoelen m.b.t. grafen te behalen. Door grafen vanuit verschillende didactische perspectieven te benaderen, komen ook algemene onderwijsdoelen over redeneren, abstraheren, (de)mathematiseren en modelleren aan bod. www.leerkrachtenwetenschappen.ugent.be


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/TSO): 2de graad

Periode: Woensdag 14 december 2022 (14.30 u. - 17.15 u.) 

Materiaal: Deelnemers brengen een eigen laptop, schrijfmateriaal en een kladblok mee.

Locatie: Campus Sterre (S25) - Gent


Voor wie

50 leerkrachten wiskunde

Duur

1 halve dag

Prijs

€ 50/deelnemer