Terug naar activiteiten

Digitale Geletterdheid in de klas: vakoverschrijdende competenties en tools voor de toekomst

Digitale_Geletterdheid_in_de_klas_vakoverschrijdende_competenties_en_tools_voor_de_toekomst
Nascholing

De eindtermen ‘Digitale competentie en mediawijsheid’ behoren tot de sleutelcompetenties van het secundair onderwijs. Vaak staat het ICT-onderwijs echter los van andere belangrijke eindcompetenties zoals taalbewustzijn, historisch bewustzijn en algemene onderzoekscompetenties. Het doel van deze eendaagse bijscholing is om leerkrachten van vakken zoals geschiedenis en (moderne/klassieke) talen op een laagdrempelige manier verschillende mogelijkheden voor te stellen om digitale tools in hun vakonderwijs in te bouwen. Zo kunnen ze ook transversale digitale en onderzoekscompetenties aan hun disciplinespecifieke eindtermen koppelen. Naast onderzoekscompetenties komen ook andere leercompetenties zoals innovatief, probleemoplossend en kritisch denken, informatieverwerking en samenwerken aan bod. Concreet biedt de bijscholing eerst een gezamenlijke inleiding tot Digital Humanities, gevolgd door een viertal (deels parallelle) workshops waarin leerkrachten aan de hand van voorbeelden op maat van het secundair onderwijs praktische ervaring met specifieke digitale tools en online vindplaatsen van bronnen kunnen opdoen. Vervolgens kunnen ze die breder aanwenden en toepassen in lessen over taalbeschouwing, literatuur of geschiedenis. Het gaat om tools voor het verzamelen, aan elkaar linken en visualiseren van data. De vier workshops zijn: 1) Teksten analyseren: Voyant-tools, AntConc, WordSmith, Google Ngram, automatische taalkundige preprocessing ... , 2) (Dialect)kaarten tekenen en data visualiseren: Google maps, DSDD, Tableau ... , 3) Digital storytelling en tijdlijnen: Omeka S, Storiiies, DeOldify, Timeline Knight Lab ... , 4) Miniworkshop Python voor de Humane Wetenschappen (op basis van Python Notebook). De volgende combinaties zijn mogelijk: workshop 1 + workshop 2, workshop 1 + workshop 4, workshop 2 + workshop 3 en workshop 2 + workshop 4.


Doelgroep: Secundair onderwijs (ASO/KSO/TSO)

Periode: In onderling overleg

Materiaal: Deelnemers brengen indien mogelijk eigen laptop mee.

Locatie: Campus Boekentoren - Gent

Voor wie

120 leerkrachten

Duur

hele dag

Prijs

€ 50/deelnemer